Over Jos Griffioen

Wie is Jos Griffioen?

        Geboren in 1962, gehuwd, twee kinderen, woonachtig in Delft.

        Jos Griffioen is een doener, een man vol passie en levenslust.

        Hij stelt de mens centraal bij alles wat hij doet.

        Met meer dan 35 jaar ervaring in zowel bedrijfsleven als overheid

        heeft hij een breed referentiekader om als coach en adviseur

        te inspireren en te motiveren.

        Door zijn jarenlange ervaring  in diverse managementfuncties

        heeft hijzelf doorleefd wat reorganisaties, veranderingen en

        cultuuromslagen betekenen voor een organisatie en  haar medewerkers.

        Het coachen en begeleiden van de medewerker hierin geeft hem veel voldoening.

        Als projectmanager/implementator van grote erp-systemen bij diverse grote organisaties

        weet hij ook hoe het is om de aanstichter van zo'n verandering te zijn en

        hoe hiermee om te gaan

        Hij heeft inmiddels de nodige ervaring in het werken in het hoger onderwijs.

        Het opzetten van de specialisatie Forensisch ICT bij de opleiding Informatica

        van de Hogeschool Leiden, heeft hem goed inzicht gegeven wat er reilt en zeilt

        in de wereld van het onderwijs. Begeleiding van studenten ( studieloopbaan) is

        één van de taken die hij met veel plezier en overgave doet en hij helpt graag

        de student die is vastgelopen in zijn studie.

        Ook hij heeft in zijn privéleven meermaals ondervonden wat het betekent

        als het leven niet lijkt te rijmen, of als je je grenzen hebt bereikt.

        Graag wil hij deze ervaring gebruiken

        om de ander een handreiking

        te geven in zo'n periode:

        samen even oplopen, tot het nieuwe spoor is gevonden.

        Hij is een verwoed buitensporter.

        Of het nu klimmen , bergwandelen of schermvliegen is,

        het bewegen in de natuur is voor hem

        haast een levensvoorwaarde. 

       

        Iets wat ook past bij zijn motto:

              "Beweeg je lichaam, en je geest zal ook gaan bewegen"

        Mensen helpen alles uit zichzelf te halen is voor hem een levensdoel.

        Met zijn vriendelijke, maar soms ook uitdagende manier van onderzoeken en zijn scherpe

        analyses, is hij voor u een waardevolle gesprekspartner in de speurtocht van uw leven.

        Door zijn vaak onconventionele manier van kijken naar problemen kunnen

        oplossingen wel eens dichter bij zijn dan gedacht.

C.V.

        Opleiding

        vwo-b

        diverse vakopleidingen op het gebied van programmering, analyse, projectmanagement, etc.

        diverse trainingen gericht op coaching, advies, werving en selectie en verkoop.

        NCOI     HBO Coaching

        PDV       Pedagogisch Didactische Vaardigheden t.b.v onderwijs in het HBO

        ALTI       Geaccrediteerd ALTI Trainer 

        Werkervaring

        1983 - 1985  Boeters BV, een fabrikant van kassen

                              Functies: medewerker o.a. systeembeheer

        1986 - 1994  Gemeentelijk Rekencentrum Rotterdam

                              Functies: analist/programmeur, technisch  projectleider 

        1994 - 2003  Oracle Nederland BV,  Consulting ten behoeve van implementaties E-Business suite.

                              Functies: Project manager, Program manager (Jaar2000, Fast Forward) en

                              Consulting manager (zowel lijn management als salestaken).  Tevens auditing taken

                              t.b.v.  lopende implementaties.

        2003 -2007   Nederlandse Mededingingautoriteit(NMa), directie Concurrentietoezicht

                              Functie: Forensisch IT Specialist, medevormgever opzet afdeling

                              digitale recherche van NMa. Vooronderzoek,  Auditing  tbv handhaving  en Opsporings-

                              taken voor vermeende overtredingen Mededingingswet en Energiewet.

        2007 - heden  Eigen onderneming. 

                              Diverse Particuliere coachingtrajecten.

                              2008-2009 Sociale Dienst Utrecht,  adviseur project "Zwart werk Witten".

                              2009-2010 Sociale Dienst Dordrecht, coaching en advies opzet Internet Recherche.

                              2011 Sociale Diensten Dordrecht, Rotterdam en Spijkenisse, project "Als een spin op het Web".

                              Diverse trainingen op het gebied van internet en recherche.

                              O.a voor opleidingsinstituten als Mariënburggroep, SOSV Opleidingen en NiVOO.

       2010 - heden  Opleiding Informatica Hogeschool Leiden

                              Tot op heden diverse functies vervuld: Docent, Specialisatiecoördinator Forensisch ICT,

                              Associate Lector Forensisch ICT en Onderwijsmanager Opleiding Informatica.